Εργαστήριο

Γαληνικές Παρασκευές στο εργαστήριο του Φαρμακείου μας.